TRIEDY


                                                            


                                LIENKY                                                 MRAVČEKOVIA