O NÁS

Sme materská škola, ktorá sa od septembra 2013 presťahovala do novej budovy, ktorá je súčasťou základnej školy.
V dvojtriednej materskej škole sa poskytuje výchovno-vzdelávacia starostlivosť deťom od 2 - 6 rokov deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňujeme okrem celodennej starostlivosti aj poldennú starostlivosť. Závisí to od požiadaviek rodičov a zdravotných dôvodov dieťaťa. Deti sú v triedach umiestňované podľa veku. Štyri kvalifikované učiteľky zabezpečujú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť. Spolupracujeme so základnou školou. V prípade požiadaviek rodičov vieme zabezpečiť spoluprácu s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a logopédom.

Dieťa po dokončení predprimárneho vzdelávania dostane Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  na slávnostnom ukončení školského roka v triede.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s Materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127