POPLATKY

Poplatok za MŠ(školné) je 7€. Poplatok je potrebné uhradiť do 15. v mesiaci, vždy mesiac dopredu triednym pani učiteľkám.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127