POPLATKY

 

 

Milí rodičia, chceme Vás upozorniť na poplatky, ktoré sú potrebné zaplatiť v materskej škole 15. dňa každého mesiaca.

Školné" v sume 7€ je potrebné zaplatiť vždy do 15-teho v danom mesiaci a to priamo v materskej škole u triednych učiteliek v jednotlivých triedach. Uvedená suma sa platí mesiac dopredu.

 

 

Stravné sa platí vopred na daný mesiac.  Pani vedúca školskej jedálne Vás upozorní vopred  na nástenke pri vstupe do MŠ.

Výška platby

  • desiata 0,23€
  • obed 0,57€
  • olovrant 0,20€
  • celodenná strava  1,19 €