PLÁN AKTIVÍT NA ŠK. ROK - 2018/2019

September:

-         výzdoba interiéru MŠ

-         adaptácia detí

-         Európsky deň športu - športové
           dopoludnie


Október:

-         Návšteva p. logopéda

-         Tvorivá dielňa - plody jesene /
           tekvice.../ posedenie pri čaji a koláčiku so starými rodičmi, príprava
           darčekov

-         Deň jablka - zdravá výživa

-         MESIAC ÚCTY K STARŠÍM v obci

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Zdravý
           les ja veľká rodina ...10.10.2018

November:

-         návšteva počítačovej triedy v ZŠ

-         Deň materských škôl / prezentácia MŠ
          v obci, hymna MŠ, pochod s transparentom MŠ obcou/

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Zvieratká z lesa -
          6.11.2018

       
 

December:

-         výzdoba interiéru

-         návšteva Mikuláša

-         Zasvecovanie vianočného stromčeka v obci

-         Pečenie a zdobenie medovníkov

-         Voňavé Vianoce v obci

-         Vinšovníci - koledy

Január:

-        návšteva prvej triedy

-     Beseda s príslušníkom PZ

-      práca v počítačovej triede

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Život zvieratiek v
          zime - 24.1.2019


Február:

-         Zimná olympiáda - sánkovačka s rodičmi

-         Hry so snehom, Stavanie snehuliaka

-         Detský karneval - výzdoba, masky

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Odpad triedim veľmi rád...- 12.2.2019Marec:

-         Návšteva miestnej knižnice

-         Deň učiteľov - kultúrny program, darčeky

-         Kultúrne tradície - Chrobákov dom

-         Čítanie rozprávok pred spaním / popoludní/

-         MDŽ - program na požiadanie klubu dôchodcov

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Ako žabka o mokraď prišla - 20.3.2019

Apríl:

-         Deň Zeme - grafické stvárnenie na asfalt

-         Zápis do 1. Triedy

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Vtáčí svet - 2.4.2019


 

Máj:

 

-         Deň Matiek - kultúrne vystúpenie -
          obec,MŠ

-         Beseda o včelárstve s p. Piovarčim s praktickou ukážkou

-          Návšteva farmy

-         
           Zápis do MŠ

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u  -  Tajomstvá hmyzu a pavúkov - 29.5.2019

Jún:

-         Športové dopoludnie -MDD -Hybský trhák

-         Beseda s príslušníkmi PZ , s hasičmi
        - praktická ukážka

-        Čarovná noc v MŠ,
          spanie detí (predškolákov) s rodičmi

-         Deň rodiny, - opekanie, súťaživé
          odpoludnie, turistika

-         Pasovanie na prváka

-         Rozlúčka s kamarátmi -

-         Odovzdávanie pamätných kníh a osvedčení

-         Beseda s pracovníkmi NAPANT-u - Vodní obyvatelia - 12.6.2019
Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127