BESEDA S POLICAJTKOU - 15.5.2019

Ako si chrániť zdravie a  svoju bezpečnosť na ceste a na chodníku si v tento deň vypočuli deti z našej materskej školy od JUDr. Aničky Poliakovej z Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši. Formou hry vysvetlila deťom prechod cez vozovku, objasnila im svetelnú signalizáciu pre chodcov a pre autá. Osvojili si pravidlá cestnej premávky a mohli vyskúšať ozajstné putá. Fotky - tu. 
VESELO S GITAROU - 7.5.2019

Po roku sme sa opäť dočkali, pretože k nám prišla milá návšteva, teta Ivetka s gitarou. Teta a gitara nám porozprávali hudobný príbeh -          

  "Ako sa trpaslíci k dedkovi a babke ponáhľali a ako im pomáhali."

Hravou formou, pomocou pesničiek sme sa dostali do sveta rozprávky medzi trpaslíkov, kde sme spolu chytali ryby, vítali slniečko, ale hlavne pomáhali dedkovi a babke pri jarných prácach. Deti mali z návštevy obrovskú radosť, a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu. Fotky - tu.OZNAM

Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem, aby ich dieťa navštevovalo počas letných prázdnin MŠ, že ich môžu zapísať na papier, ktorý je na nástenke v priestoroch MŠ.


TRIEDYKontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127