2. Trieda - MRAVČEKOVIA                                


1    Benjamín Budai 
2    Richard Budai 
3    Patrik Ferianc 
4    Patrik Florianc 
5    Efraim Garai 
6    Andrej Jariabek 
7    Lea Juríková 
8    Peter Klement 
9    Christián Koscelník 
10    Patrik Lacko 
11    Estera Lacková 
12    Sophia Medvecká 
13    Matej Medvecký 
14    Lea Patkanová 
15    Dávid Potanecký 
16    Veronika Repková 
17    Laura Suranová 
18    Patrícia Lea Užíková 
19    Bianka Zubajová 
20    Anna Žišková

VYUČUJÚCE:

P. zástupkyňa:

Daniela Pavelicová

    Triedna uč.: 

Mgr. Elena Repková