1. trieda - LIENKY

            

    

 

 


1    Vivien Bachárová 
3    Hugo Budai 
4    Katarína Danková 
5    Marek Džuga 
6    Lukáš Frigmanský 
7    Eliška Gerzaničová 
8    Samuel Lehotský 
9    Lukáš Lehotský 
10    Tatiana Michalidesová 
11    Laura Michalková 
13    Nikola Pivková 
14    Dominika Pivková 
16    Sofia Rajniaková 
17    Regina Sotáková  
18    Michal Suran 
19    Nikolas Španko
20    Viktória Lehotská

VYUČUJÚCE:

p. zástupkyňa:

 Daniela Pavelicová

Triedna uč.:     

 Andrea Melichová

Mgr. Zuzana Pivková