ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

 

 

Školská jedáleň pri Základnej škole v Hybiach

Školská jedáleň ponúka pestré a zdravé stravovanie žiakom a učiteľom školy. Pripravuje 1 hlavné jedlo a 2 vedľajšie jedlá  i pre deti v našej MŠ . V školskej jedálni sa stravujú i zamestnanci obecného úradu.

      Zamestnanci školskej jedálne výberom potravín a pri príprave jedál podporujú zdravé stravovacie návyky. Rešpektujú zásady správnej výživy, ktoré sú dôležitou podmienkou riadneho zdravého rastu  a vývoja dieťaťa. Zdravá životospráva a výživa, ktorú si deti osvoja už v detstve, je aj účinnou prevenciou závažných chorôb. Ak chceme, aby z našich detí vyrástli zdraví dospelí, mali by sme ich naučiť, ako zdravo žiť a správne sa stravovať už v detstve.

       Strava v školskej jedálni je pestrá, dobre vyvážená, prispôsobená veku i esteticky upravená. Je pripravovaná podľa prísnych noriem platných pre školské jedálne /nepoužíva sa korenie, bujóny, štiplavé pochutiny/. Šaláty a prílohy pripravujeme z čerstvej zeleniny a ovocia.  Pre deti školského veku je dôležité klásť dôraz na pravidelnosť príjmu kvalitnej stravy, a preto je vhodné, aby sa žiaci stravovali v školskej jedálni a počas pobytu v škole prijímali  teplé hlavné jedlo.

  

Zamestnanci školskej jedálne

Vedúca školskej jedálne: PIVKOVÁ OĽGA

 


Kuchárka:  FERIANCOÁ ALENA


Kuchárka: JURÁŠIKOVÁ SOŇA

                  ŠIKULOVÁ  EMÍLIA


Pomocná kuchárka:  NOVÁKOVÁ JANA
                                            

 


 

 

Cena stravného lístka pre deti MŠ

 

Výška platby

  • desiata 0,23€
  • obed 0,57€
  • olovrant 0,20€
  • celodenná strava  1,19 €