PLÁN AKTIVÍT NA ŠK. ROK 2017/2018


September

 • výzdoba interiéru MŠ
 • adaptácia detí
 •  beseda s príslušníkom polície
 • návšteva logopéda
 • VESELO S GITAROU (p. Valaštiaková) 
 • hry detí s rodičmi /posedenie ocko, mama, poď sa so mnou hrať/

 

Október

 • Múzadielko
 • Deň jablka - zdravá výživa
 • Popoludňajšia vychádzka do okolia / posedenie pri čaji a koláčiku pri čaji/

 

November

 •  návšteva divadelného
  predstavenia
 • návšteva
  počítačovej triedy v ZŠ
 • Deň materských škôl / deň otvorených dverí/
 • Beseda  so starostom obce 

 

December

 •  výzdoba interiéru
 •  návšteva Mikuláša
 • Zapaľovanie vianočnej jedličky -posedenie pri jedličke
 • pečenie a zdobenie medovníkov
 • voňavé Vianoce v obci
 • Tvorivé vianočné dielne
 • Vianočná kapustnica a kult. Program pre dôchodcov

 

Január

 •  návšteva prvej triedy
 • práca v počítačovej triede

 

Február

 •  Zimná olympiáda - hry so snehom
 • Súťaž o najkrajšieho snehuliaka
 • Detský karneval - výzdoba, masky

Marec

 •  Návšteva miestnej knižnice
 • Kultúrne tradície - Chrobákov dom
 • Výstavka kníh spojená s predajom pre deti
 • čitanie pred spaním /popoludní/
 •  MDŽ - kult. vystúpenie pre ženy obce

Apríl

 •  Zápis do 1. ročníka
 •  Deň Zeme - grafické stvárnenie na asfalt
 •  Beseda o Zemi, o ochrane (TANAP, NAPANT)

 

Máj 

 • Deň Matiek - kultúrne vystúpenie - obec, MŠ
 • Deň rodiny - súťaže s rodičmi a deťmi, opekanie
 • Beseda o včelárstve so starostom obce s praktickou ukážkou

Jún

 •  Športové dopoludnie - MDD
 • Beseda s policajtmi - praktická ukážka
 •  Beseda so zdravotníkom - praktická ukážka
 • Beseda s hasičmi - praktická ukážka
 • Rozlúčka s kamarátmi - disco
 • Odovzdávanie pamätných kníh a osvedčení

V prípade potreby -upravenie plánu aktivít v MŠ, doplnenie alebo presun aktivít