KRÚŽKY

VÝTVARNÝ KRÚŽOK:

PONDELOK: Mgr. UHLIAROVÁ V. - od 15:10 do 16:30 hod. v priestoroch ZŠ - výtvarná učebňa


ANGLIČTINA HRAVO:

UTOROK: Mgr. KOSCELNÍKOVÁ B. - od 15:00 do 15:45 hod. v priestoroch MŠ


NÁBOŽENSKÁ BESIEDKA:

ŠTVRTOK: Mgr. FOJTÍKOVÁ D. - od 15:00 do 15:45 hod. v priestoroch MŠ


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127