KRÚŽKY V NAŠEJ MŠ

ČINNOSŤ KRÚŽKOV V NAŠEJ MŠ:

PONDELOK (od 14:45 - 16:00): Výtvarný krúžok  - Mgr. Uhliarová V.

STREDA ( od 15:00 - 15:45): Náboženská besiedka - Mgr. Grega S.

ŠTVRTOK ( od 14:45 - 15:30): Angličtina hravo - Mgr. Koscelníková B