September

DEŇ ŠPORTU

Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. V roku 2018 si pripomenieme jeho štvrtý ročník. Hlavnou témou kampane ostáva "BeActive", ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 
Preto sa aj Základná škola s materskou školou v Hybiach a jej deti a žiaci  zapojili do tohto týždňa, ktorý vyvrcholil v PIATOK 28.9.2018.

Po spoločnej rozcvičke pred OU v Hybiach sme sa išli posilniť desiatou do MŠ. Po chutnej a výdatnej desiate sme sa prezliekli a vybrali sme sa na turistickú vychádzku do areálu TJ Hybe - na hrisko, kde sme si zasúťažili, zahrali futbal, ale hlavne riadne vybehali a precvičili celé telo. FOTKY - tu.


 


TANEC V SRDCI

Vo štvrtok, 6. 9. 2018, sme sa v Kultúrnom dome v Hybiach, zúčastnili vystúpenia s názvom TANEC V SRDCI.

Bolo to folklórne vystúpenie pri príležitosti X. výročia DFS Cindruška. Predstavili sa nám súbory aj z iných krajín, a to z Českej republiky, Slovenska a Gruzínska. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a niektoré ukázali vzťah k tomuto umeniu svojim spontánnym tancom na krásnu folklórnu hudbu. FOTKY - Tu.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127