Október

TVORIVÉ DIELNE - PLODY JESENE - 24.10.2018


A prišla jeseň, s ktorou sú tradične spojené tvorivé dielne venované plodom jesene. Rodičia zapojili do vyrezávania tekvíc všetku svoju fantáziu a kreativitu. Odmenou im bol úsmev nielen na tvárach detí, ale aj pani učitliek. Fotky - tu.


DEŇ JABLKA - 18.10.2018

Tento deň bol pre nás plný prekvapení. Pretože sa trieda Lienok premenila na JABĹČKOVÉ KRÁĽOVSTVO s naozajstným hradom.Deti sa premenili na princezné a princov a pani učiteľky na kráľovné. Deti boli korunované krásnou korunou s jabĺčom. A keďže to bolo Jabĺčkové kráľovstvo, všade boli samé jabĺčka a potraviny z nich vyrobené. Aj malí princovia a princezné si podľa príbehu, ktorý čítala kráľovná Danka, vyfarbili a dotvorili jabĺčko s hviezdičkou a jadierkami v strede. Po namáhavaj práci sme sa všetci  - ako sa na kráľovskej - jabĺčkovej hostine patrí, pohostili jabĺčkami a výrobkami z jabĺčok.

Fotky - tu.


                                                               

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - 17-10.2018 - VYSTÚPENIE PRE STARÝCH ĽUDÍ V OBCI


"Natrhám si kvety pod lesom na stráni,
vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.
Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,
prijmite od detí najkrajšie pozdravy.
Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla
aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.
Nech sa vám predĺži životná vaša púť,
želáme zo srdca, vaša vnučka i vnuk."

Aj touto básňou sa prihovorili deti z našej MŠ dôchodcom v našej obci pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.  Deti boli veľmi šikovné, pretože spolu s pani učiteľkou nacvičili aj tanček na známu pesničku Lipová lyžka. Deti zožali veľký potlesk a starí ľudia v obci boli veľmi šťastní, že prežili krásne popoludnie. Deti ich obdarovali krásnym srdiečkom.

                                        


FOTKY - tu.

VYHODNOTENIE ZBERU PAIERA - 16.10. 2018

 Aj tento rok sa naša MŠ zapojila do zberu papiera. a veru sme sa nedali zahanbiť. Nazbierali sme 874,5 kg papiera a  zapojili sa tieto deti:

1.      FERIANC Paťko                              441,5 kg

2.      LACKOVÁ  Esterka                          88,5  kg

3.      JURÍKOVÁ  Leuška                          83 kg

4.      DŽUGA Marek                                80 kg

5.      MICHALIDESOVÁ  Tánička               45 kg

6.      KLEMENT Peťko                              43 kg

7.      MEDVECKÝ Maťko                           40 kg

           PORUBSKÝ Matúško                      40 kg

8.      UŽÍKOVÁ  Paťka                             35 kg

9.      FRIGMANSKÝ  Lukáško                   32,5 kg

10.  RAJNIAKOVÁ  Sofinka                        13 kg

11.  TARAGEĽ  Adamko                             10 kg

12.  PIVKOVÁ  Dominika                            6 kg

----------------------------------------------------------

SPOLU                                              874,5 kg

Všetky deti boli odmenené. Fotky - tu.
ZDRAVÝ LES - prednáška z NAPANT - u - 10.10.2018

     Teta Elenka opäť k nám zavítala. Pútavým rozprávaním nás oboznámila s rozdielmi medzi zdravým - prirodzeným lesom a monokultúrou- lesom nezdravým. Deťom sa pokúsila vysvetliť, že prirodzený les tvoria stromy rozličného veku a veľkosti. Deti si mohli tento les vytvoriť a tak spoznať rozmanitosť rastlinnej a živočíšnej ríše v priridzenom - zdravom lese. Fotky - tu.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA POD KRIVÁŇOM V HYBIACH

Základná škola s materskou školou v Hybiach
Hybe 691
03231


044/5296127