DECEMBER

MIKULÁŠ

Dňa - 6. 12. 2017 sme v našej MŠ ako každý rok privítali Mikuláša s čertom. Mysleli sme si, že tento rok príde medzi nás aj anjel, ale mýlili sme sa. No aj tak sme maĺi veľkú radosť. Mikuláša a čerta sme pirvítali básničkami a pesničkami a oni nám za to rozdali krásne balíčky plné sladkých maškŕt. Nikto sa čerta nezľakol a dokonca sme sa spolu všetci odfotili. FOTKY - tu.

VYSTÚPENIE PRE KLUB DôCHODCOV

December je krásny mesiac - padá sneh, pripravujeme sa na Vianoce, pripravujeme vystúpenie na Voňavé Vianoce, ale aj pre členov Klubu jednoty dôchodcov. V jedno popoludnie 12.12.2017, sme potešili našim vystúpením dôchodcov z našej obce. Zatancovali sme im na krásnu zimnú pieseň - Biela zima... a oni nás odmenili potleskom a prišiel aj Mikuláš, ktorý nás odmenil sladkými dobrotami. Fotky - tu.


VOŇAVÉ VIANOCE

Krásnym vystúpením sme potešili aj našich rodičov, 13.12. 2017. Fotky - tu. Bolo to príjemné strávenie predvianočného popoludia, ktoré je spojené už tradične so súťažou "VOŇAVÉ VIANOCE". Doobedu všetky súťažné družstvá usilovne piekli a zdobili medovníčky a potom vyhlásili tri najlepšie družstvá. Družstvo našej ZŠ pod vedením Mgr. S. Hladkej sa umiestnilo na 3. mieste. (FOTKY - Tu.) 

PEČENIE MEDOVNÍČKOV

 Ani my sme sa nedali zahanbiť, pretože sme aj my mohli dokázať, že sme šikovní. Doniesli nám už vymiesené cesto, porozprávali sme si, čo do takého cesta ide, ovoňali sme ho a začalo sa s pečením. Každý si mohol vykrojiť medovníček , aký sa mu páčil. P. učiteľky všetkým deťom pomohli vykrojené medovníky dať na plech, a potom sme ich dali upiecť. (FOTKY - tu.)


       

NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV

Upečené medovníčky sme nezjedli hneď. Nechali sme si ich na výnimočnú prležitosť, ktorá bola 18. 12. 2017 spojená s vyhlásením našej vianočnej súťaže : O NAJKRAJŠÍ VIANOČNÝ POZDRAV. Úlohou detí a rodičov našej MŠ bolo vyrobiť spoločne pozdrav s vianočným vinšíkom a doniesť ho do MŠ. P. uč mali vybrať najkrajší pozdrav. Keďže všteky pozdravy boli krásne, výnimočné, pri ktorých bolo vynaložené úsilie, rozhodli sme sa odmeniť krásnym vianočným zvončekom všetky. Do súťaže sa zapojilo 23 súťažiacich. Niektorí vyrobili a doniesli aj 3 pozdravy, takí boli šikovní. Pozdravy sme rozoslali do organizácií v našej obci, okolitých MŠ, ZŠ, p. starostovi, p. riaditeľke..., aj ľuďom a rodičom , ktorí nám akokoľvek pomohli. (FOTKY -tu.)

Všetci, ktorí sa zapojili do súťaže - tu.

     

                    


KOLEDNÍCI V MŠ


"POPKOJ TOMUTO DOMU A VŠETKÝM,

ČO V ŇOM BÝVAJÚ.

 NESIEME VÁ RADOSTNÚ ZVESŤ:

DNES SA NÁM V DÁVIDOVOM MESTE NARODIL SPASITEĽ KRISTUS PÁN!"

Takto zneli slová vinšovníkov, ktorí prišli s radostnou zvesťou do našej MŠ 21. 12. 2017.  Krásne vinše, koledy a oblečenie vinšovníkov nám pripomenuli  ako kedesi deti prežívali vainočné sviatky a ohlasovali príchod JEŽIŠA KRISTA. FOTKY - tu.