"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa                 naučil v materskej škole."

                                            Robert Fulghum


          
                  


"NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA,   MIMORIADNE DOBRÁ SPRÁVA, NAŠA MŠ BRÁNY OTVÁRA!"

        -  pre všetky detičky, ktoré v šk. roku 2017/2018 budú navštevovať MŠ. Viac - tu.


     VÝSTAVA Z VÝTVARNÉHO KRÚŽKU

V priestoroch Kultúrneho domu v Liptovskom Hrádku je nainštalovaná výstava výtvarných prác detí aj s našej MŠ. Môžete si ich pozrieť  -tu alebo navštíviť Liptovský Hrádok. Naše deti sú veľmi šikovné.


"Každé dieťa musí vedieť, že je jedinečné a že prináša do rodiny niečo, čo tam nikto iný vniesť nemôže. Pokúsme sa u každého z našich detí objaviť, v čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom tkvie jeho osobitý prínos pre rodinu."