"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa  naučil v materskej škole."

                                            Robert Fulghum


"Každé dieťa musí vedieť, že je jedinečné a že prináša do rodiny niečo, čo tam nikto iný vniesť nemôže. Pokúsme sa u každého z našich detí objaviť, v čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom tkvie jeho osobitý prínos pre rodinu."