A je tu  - JÚN, krásny letný mesiac plný slnka. Aj v tomto mesiaci máme veľa krásnych aktivít.   

                                                                                

PASOVANIE PREDŠKOLÁKOV A ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Dni 16.6. 2017 a 29.6.2017 boli pre našich predškolákov veľmi významné. Pán starosta na OÚ v Hybiach, ich za prítomnosti p. riad. Mgr. Heleny Dudovej, p. zástupcu Mgr. Pavla Gondu, p. zást. pre MŠ Daniely Pavelicovej,                                                                                                     Mgr. Eleny  Repkovej, zamestnancov OÚ, kamarátov z MŠ, ale aj ZŠ, pasoval za naozajstných školákov. Od semptembra aj oni zasadnú do lavíc, ako ich starší kamaráti, ktorí sú už v škole.

Budúci školáci sa rozlúčili aj so zamestnancami MŠ, kamarátmi a pani učiteľkami pri slávnostnom posedení pri torte. Všetkým poďakovali básničkami, pesničkami a milým darčekom.

"Na tri rôčky škôlka milá rada si nás pritúlila.
Navštívime naposledy záhradu a všetky triedy.

Lúčime sa hračky známe už odtiaľto odchádzame,
lebo veľká škola čaká, na každého predškoláka."

NAŠU MŠ OPÚŠŤAJÚ:

Nikolka Budinská

Marek Fides

Dominik Frigmanský

Natanaelko Grega

Kristiánko Ilavský

Paulínka Jurčíková

Deniska Lukačovičová

Ninka Mikušová

PRAJEME VÁM VEĽA SILY, ÚSPECHOV A KRÁSNE PRÁZDNINY

FOTKY - Tu.


                                                                                                                                                                          

 2.6.2017 - Hybský trhák.


               


 Vo štvrtok, 22.6.2017 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia - MARTINKO KLINGÁČ. Predstavenie bolo pre deti veľmi pútavé, ale aj zábavné. Postavy boli vtipné a aj spievali. Keď sa na scéne objavila bábka Martinka Klingáča, všetky deti sa začali smiať, aj tlieskať.

Fotky - tu.  

Vo štvrtok, 15. 6. 2017 sme spolu s našimi rodičmi, v našej MŠ oslávili sviatok všetkých otcov a DEŇ RODINY.   Všetkých privítala pani zástupkyňa. Potom prišli na rad deti s básňou, piesňou a tančekom. Zasúťažili sme si, - každý musel presjť prekážkovou dráhou. Za odmenu si deti odstrihli prekvapenie vo vajíčku. A bola aj tombola! Nakoniec sme všetci vyhladli  a veru nám dobre padla výborná pizza. FOTKY - tu.V stredu, 14. 6. 2017 nás navštívila pani policajtka, aby sme  si  ešte pred prázdninami stihli pripomenúť dopravné pravidlá. Je veľmi ndôležité poznať dopravné predpisy, aby sme tak predišli dopravnej nehode. Určite sa nám to, a hlavne teraz pred prázdninami zide. Pani policajtka nám uázala aj naozajstné putá. Fotky - tu.

          
                  


"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa  naučil v materskej škole."

                                            Robert Fulghum"Každé dieťa musí vedieť, že je jedinečné a že prináša do rodiny niečo, čo tam nikto iný vniesť nemôže. Pokúsme sa u každého z našich detí objaviť, v čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom tkvie jeho osobitý prínos pre rodinu."