MAREC MESIAC KNIHY

Tento týždeň od 13.3. do 17.3. 2017 sme každý deň mali v našej MŠ návštevu. Pri príležitosti MESIACA KNIHY sme poprosili rodičov, starých rodičov a zamestnancov obce, aby nám prišli do MŠ prečítať nejaký príbeh alebo rozprávku. Bolo to príjemné posedenie s knihou. Ďakujeme všetkým, ktorí strávili s nami príjemné predpoludnie alebo čas, kedy sme už ležali v postieľkach pripravení na odych a spanie. Fotky - tu.

Ďakujeme:

p. Danke Krajčovičovej

p. Hanke Glembovej

p. Vierke Rajniakovej

p. starostovi Martinovi Piovarčimu

p. Helenke Mrlianovej

p. Irenke Marušiakovej


                      


"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa                 naučil v materskej škole."


          "Každé dieťa musí vedieť, že je jedinečné a že prináša do rodiny niečo, čo tam nikto iný vniesť nemôže. Pokúsme sa u každého z našich detí objaviť, v čom spočíva jeho jedinečnosť, v čom tkvie jeho osobitý prínos pre rodinu."


                  


NAVŠTÍVILI SME KNIŽNICU

V stredu, 8.3.2017 sme pri príležitosti - mesiaca-Marec mesiac knihy, navštívili obecnú knižnicu. Teta Vierka nás milo privítala a porozprávala nám o knihách, o tom kde sa nachádzame, ako si môžeme vypožiť knihy, kedy môžeme chodiť do knižnice a veľa zaujímavých informácií o knihách. Prečítala nám pekný príbeh z knihy Škôlkarka Barborka a jej veľké starosti. Veľmi sa nám príbeh páčil a veľa z nás sa v tom príbehu našlo. Knihu o Barborke sme si požičali, pretože sa nám veľmi páčila, a pani učiteľky nám z nej budú čítať v materskej škole. V materskej škole sme kreslili, čo sa nám v knižnici páčilo. Fotky - tu.


            ZÁPIS DO 1. ROČÍKA

plagát


MILÍ RODIČIA PREDŠKOLÁKOV,

pretože s blíži zápis do 1. ročníka,ponúkame Vám niekoľko dôležitých bodov, ktoré má dieťa zvládnuť a vedieť pred vstupom do ZŠ.  Tu si ich môžete prečítať:

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ
KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ V NAŠEJ  MŠ V ŠK. ROKU 2016/2017


V našej MŠ môžu Vaše deti navštevovať tieto krúžky:

VÝTVARNÝ KRÚŽOK

NÁBOŽENSKÁ BESIEDKA

ANGLIČTINA HROU


Deň a čas realizácie krúžku - tu.